POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przedstawiona Polityka prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez Przemysława Sznajdrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą “PYCHOTA” Przemysław Sznajdrowski z głównym miejscem wykonywania pod adresem Niewieścin 85, 86-100 Świecie zarejestrowaną
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 5591723105, REGON: 092694956 (zwanego dalej Pychota).

Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym
prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Kto ma dostęp do Twoich danych?
Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza wskazanej wyżej grupy. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.
Jakie masz prawa?
Prawo dostępu do danych: W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z Administratorem – otrzymasz te informacje pocztą e-mail. Prawo do przenoszenia: Gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
Prawo do poprawiania danych: Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli masz konto założone u nas konto dla klienta, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego
konta. Prawo do usunięcia danych: Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Administrator, z wyjątkiem następujących sytuacji:
* masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
* masz nieuregulowany dług wobec Administrator, niezależnie od metody płatności
* jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób
* Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat
* Twój wniosek kredytowy został odrzucony w ciągu ostatnich trzech miesięcy
* Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach  księgowych
Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora: Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.
Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni: Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy
Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.
Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail
* edytując ustawienia swojego konta Klienta Prawo do ograniczenia: Masz prawo zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie
Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:
* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administrator, wtedy Administrator ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.

* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Administrator musi ograniczyć
jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
* jeśli Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
Jak możesz korzystać ze swoich praw? W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z nami poprzez adres: dieta@pychota.com.pl lub ul. Niewieścin 85,_86-120_Pruszcz__ ___________.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych, napisz na adres _dieta@pychota.com.pl , a w temacie wiadomości wpisz „_Dane osobowe_”. Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym: Jeśli uważasz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo
zgłosić skargę w organie nadzorczym. Uaktualnienia naszych Zasad prywatności: W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących
celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.
Poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych w konkretnych przypadkach:


ZAKUPY ONLINE
Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Używamy Twoich danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online u Administratora w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów. Będziemy używać Twoich danych osobowych do zarządzania Twoimi płatnościami. Będziemy też używać Twoich danych do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów. Dzięki danym osobowym możemy Cię zidentyfikować i sprawdzić, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupów online, a także potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi. Chcemy zaoferować Ci różne metody płatności i dokonamy analizy, aby sprawdzić, jakie metody płatności są dla Ciebie dostępne – w tym celu sprawdzimy Twoją historię płatności i historię wiarygodności kredytowej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
* informacje na temat płatności i historię płatności
* informacje kredytowe
* informacje na temat zamówień
Jeśli masz konto Klienta będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem lub członkostwem, m.in.:
* identyfikator konta lub członkostwa
* historię zakupów
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają Twój adres, agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień, magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, agencje badania wiarygodności kredytowej w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia zdolności kredytowej oraz firmy windykacyjne.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Administrator musi przetwarzać Twoje dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane? Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz aktywnym klientem.


MARKETING BEZPOŚREDNI
Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci ofert marketingowych, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach, telefonicznie oraz tradycyjną pocztą.
Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące dane osobowe:

* dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy
* czy chcesz otrzymywać informacje o kolekcji dziecięcej (jeśli wybierzesz taką opcję)
* płeć (jeśli udzielisz nam takiej informacji)
* jakie produkty i oferty zostały przez Ciebie kliknięte
Jeśli masz konto Klienta, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem lub członkostwem, m.in.:
* imię i nazwisko
* adres
* wiek
* historia zakupów
* sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingu bezpośredniego.
Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z podmiotami zewnętrznymi spoza grupy.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów, będą one do Ciebie przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego
interesu.
Prawo do wycofania zgody:
Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Gdy to zrobisz, Administrator nie będzie mógł więcej wysyłać Ci żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych. Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości marketingowej
* edytując ustawienia Twojego konta H&M
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę. W przypadku materiałów marketingowych wysyłanych pocztą e-mail uznamy Cię za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu jednego roku nie otworzysz żadnej
wiadomości e-mail od nas. Po upływie tego czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

KONTO KLIENTA
Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do założenia i prowadzenia Twojego konta oraz w celu świadczenia Ci spersonalizowanych usług na stronie Administratora. Udostępnimy Ci Twoją historię zamówień oraz informacje na temat zamówień i umożliwimy zmianę ustawień konta (w tym również preferencji marketingowych). Udostępnimy Ci też łatwy sposób poprawiania i aktualizowania takich informacji, jak dane kontaktowe czy
informacje o płatnościach. Ponadto umożliwimy Ci zapisywanie produktów w koszyku, będziemy przedstawiać rekomendacje na temat rozmiarów i umożliwimy ocenianie oraz recenzowanie kupionych u nas produktów. Aby móc przedstawiać interesujące dla Ciebie rekomendacje produktów, Administrator będzie przetwarzać dane na temat sposobu nawigowania po naszych platformach cyfrowych (w tym na stronie internetowej i w aplikacji) oraz przeglądanych produktów, na temat Twojej historii zakupów oraz recenzji produktów, a także dane, które nam przekażesz poprzez swoje konto.
Jakie dane osobowe gromadzimy?
Zawsze przetwarzamy Twój adres e-mail oraz hasło, które nam przekazujesz w momencie zakładania konta Klienta. Będziemy przetwarzać następujące dane, jeśli zgodzisz się je udostępnić:
* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu
* data urodzenia
* płeć
* kraj
* ustawienia konta
* zaszyfrowane dane karty kredytowej

Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
* historia zakupów
* informacje na temat dostawy
* historia płatności
Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie:
* historia kliknięć
* historia nawigacji i przeglądania
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Optymalizację strony zlecamy agencjom internetowym, a do oceniania produktów używamy narzędzi analitycznych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz w momencie zakładania konta Klienta.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udostępniania interesujących Cię informacji o produktach, na podstawie naszego uzasadnionego interesu.
Prawo do wycofania zgody:
W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Gdy to zrobisz, Twoje konto zostanie zamknięte, a H&M nie będzie mógł oferować Ci usług wymienionych powyżej.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będzie aktywne Twoje konto Klienta. Masz prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto; jeśli to zrobisz, konto zostanie zlikwidowane i uznamy Cię za nieaktywnego użytkownika. Zachowamy Twoje dane osobowe, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu. Po zamknięciu konta Twoje dane zostaną usunięte. Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez Administrator Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Aby to zrobić, wyślij wiadomość na adres: _dieta@pychota.com.pl_. Twoje konto zostanie usunięte i nie będziemy w stanie dłużej świadczyć Ci usług.

OBSŁUGA KLIENTA
Jak będziemy używać Twoich danych osobowych?
Będziemy używać danych osobowych do przetwarzania Twoich pytań, reklamacji, zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, przez chat, telefonicznie i w mediach społecznościowych. Możemy też kontaktować się z Tobą, jeśli wystąpią jakieś problemy z Twoim zamówieniem.
Które dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam przekażesz, w tym między innymi:
* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu
* datę urodzenia
* dane i historię płatności
* informacje kredytowe
* informacje o zamówieniach

* numer konta
* całą korespondencję na dany temat


Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Rejestry wiadomości e-mail oraz rozmów telefonicznych i korespondencję będziemy przechowywać przez 100 dni, a dane potrzebne do zarządzania sprawami przez 36 miesięcy. Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora:
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.


ROZWÓJ I UDOSKONALENIA
Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych, aby oceniać, rozwijać i ulepszać nasze usługi, produkty oraz systemy dostępne dla wszystkich klientów. Nie będziemy analizować Twoich danych na poziomie indywidualnym – wszystkie dane używane w tych celach będą zanonimizowane.
Będziemy między innymi przeprowadzać analizy, które pozwolą nam zmieniać nasze usługi, aby stały się one bardziej przyjazne dla użytkowników – poprzez modyfikację interfejsu użytkownika, który uprości przepływ informacji; wyróżnienie usług, które są najczęściej używane przez klientów w kanałach komunikacji cyfrowej; ulepszenie systemów IT w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników i innych osób odwiedzających naszą stronę internetową.
Analizy są też używane do rozwijania i nieustannego ulepszania logistyki dostaw towarów poprzez tworzenie prognoz zakupów, stanu magazynowego oraz dostaw, a także prognozowanie naszych zasobów z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju – dzięki usprawnianiu procesu dokonywania zakupów i planowania dostaw.
Ponadto używamy tych danych, aby móc przygotować nowy plan sklepów i magazynów oraz ulepszać nasz asortyment.
Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe, jeśli nam je udostępnisz:
* numer klienta
* datę urodzenia
* płeć
* kraj
* ustawienia konta
Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane:
* historia zamówień
* informacje o dostawie
* historia płatności
Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe uzyskane dzięki plikom cookie:
* historia kliknięć
* historia nawigacji i przeglądania


Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Korzystamy też z usług firm analizujących ruch w sieci, aby analizować ogólne zachowania online naszych klientów.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu rozwijania i ulepszania naszych usług oraz produktów, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Twoje dane będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz mieć aktywne konto Klienta. Twoje dane zostaną usunięte po tym, jak skasujesz konto Klienta. Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu firmy. Aby to zrobić, wyślij wiadomość na adres ___dieta@pychota.com.pl. Twoje konto zostanie usunięte i nie będziemy w stanie dłużej świadczyć Ci usług.


WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ PRAWNYCH
Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz. Będziemy także używać Twoich danych osobowych do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.
Które dane osobowe będziemy przetwarzać?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe
* numer klienta* numer zamówienia
* imię i nazwisko
* adres pocztowy
* kwota transakcji
* data transakcji
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane będą udostępniane w ramach Grupy (więcej informacji o firmach wchodzących w skład naszej grupy znajdziesz pod tym linkiem) Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom IT, które udostępniają rozwiązania do prowadzenia księgowości.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z obowiązków nałożonych przez ustawę.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości w Twoim kraju.


ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPSTWOM I WYKORZYSTANIU DANYCH W SPOSÓB NIEZGODNY Z PRAWEM
Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych, aby zapobiegać stratom, upewniać się, że przestrzegasz regulaminu oraz aby wykrywać korzystanie z naszych usług w sposób niezgodny z zasadami i zapobiegać mu. W celu bezpieczeństwa będziemy też stosować monitoring wideo, aby mieć dowód działań niezgodnych z prawem i móc zgłaszać takie działania dokonane w naszych sklepach. Będziemy używać Twoich danych osobowych, aby zapobiegać niezgodnemu z zasadami korzystaniu z naszych usług online, móc sprawdzać takie przypadki oraz zapobiegać stratom i wyłudzeniom poprzez analizowanie zachowań klientów sklepu online. Które dane osobowe będziemy przetwarzać?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail
* identyfikator Klienta
* numer klienta
* historię zamówień
* nagrania wideo
* informacje o dostawach
* historię płatności
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie w celach opisanych powyżej. Będziemy też udostępniać Twoje dane firmom w celu raportowania opartego na wyjątkach. Informacje o działaniach niezgodnych z prawem i oszustwach mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom prawnym oraz lokalnym i międzynarodowym organom
sprawiedliwości. Pamiętaj, że takie instytucje mają niezależne prawo lub zobowiązania do przetwarzania Twoich danych osobowych.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu uniemożliwienia korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób oraz na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas niezbędny do zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom oraz do ich zgłaszania. Nagrania wideo będą przechowywane przez czas wymagany zgodnie z lokalnym prawem, maksymalnie przez 30 dni. Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu firmy. Aby to zrobić, wyślij wiadomość na adres __dieta@pychota.com.pl_____. Twoje konto zostanie usunięte i nie będziemy w stanie
dłużej świadczyć Ci usług.


PLIKI COOKIE
Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy że zgadzasz się na używanie plików cookie.

Jak używamy plików cookie?
Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o Twojej preferowanej stronie startowej oraz przechowywania Twoich danych, jeśli przed zalogowaniem klikniesz opcję „Pamiętaj mnie”. Będziemy też używać plików cookie do zapisywania Twoich ulubionych
produktów. Plików cookie sesji używamy na przykład, kiedy użytkownik skorzysta z funkcji filtrowania
produktów, a także do sprawdzenia, czy jest zalogowany lub czy włożył do koszyka jakiś produkt. Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej,
a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.
Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook i są powiązane z możliwością
użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie. Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.
Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?
Kiedy zalogujesz się na swoje konto Klienta, będziemy łączyć Twój identyfikator plików cookie z danymi osobowymi przesłanymi i zbieranymi w związku z Twoim kontem Klienta.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych
statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Będziemy łączyć Twoje pliki cookie z Twoimi danymi osobowymi, tylko jeśli zalogujesz się na konto Klienta.
Gdy zalogujesz się na swoje konto, dane będą przetwarzane na mocy naszego uzasadnionego interesu.